Keywords

Add keywords

S}3.tt0,J.du :54 mars ub3t.

S}3.tt0,J.du :54 mars ub3t.
Ewpr,ut 1831 . ..........
4
za pour ion , j. du 22 mars
4 P. loo, j.dua2mars 1831.
3
p. aoo, j. du 22 d i e. a83o..
Actions de III Banque de Fr.
Rents de Naples,C. F. de 25 d.
Rcnted'Esp.,5p. coo. Ce r t. Fr.
E. R.d'E5p. 1823,
j. juil. i83r.
R.
peep. d'lIep. S p. 100 j. juill.
E. d'Hsfti ,
reunb, p. aS',j* juil
Londrea , It un mois.......
Idem , is tojs moist ....... 25 C.

o f. 5o C 90 1. 8o
o f!. I.
. 1. C L
5 f. Soc 75 f. 56
64 1. 25 C 65 1. .2 5t
. i600(. c 1600 f.
72 f. 7 0 73 L
f. / f. /
I
67 f. 5/4 67 f. 7/8
53 1. i 9 53 f. 718
f. So c 1.
5(. 15c 25 f. iS'
c s5 1.

Afficher/Cacher

Afficher/Cacher